Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 5:8

Norr om vägen

By: Bäling nr 5:8
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Norr om vägen
Tillägg: Av gamla nr 3
Ägare: Ylva Kristina Säfvelin
F. ägare: Ulf Larsson och Britt Säfvelin

Se "Olas". Brita Olsdotter 1771-, gift 1797 med Erik Ersson 1766-1834, Olof Ersson 1812- gift med Karin Olsdtr 1815-96, två söner: Olof O. Nordin 1847-1919 till "Nylands" Bäling nr 5:6. Hans-Erik Olsson 1857-1911 kvar på gården gift med Margreta Larsdtr Lönnånger 1866-1944, änka och omgift 1913 med Erik "Erske" Jonsson Bäling 1864-1944. Gården såldes på 1940-talet till Emil Backström. Ett hus från slutet av 1700-talet är flyttat härifrån och till Jättendals hembygdsgård. Nuvarande ägare Ulf Larsson med familj. Dottern Ylva övertagit fastigheten.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 13, 2023, at 02:40 PM