Bäling

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Bäling / Bäling nr 13:2

Sandsvedja

By: Bäling nr 13:2
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Sandsvedja
Tillägg: Av gamla nr 1
Ägare: Hjalmar Tates och Margit Granberg
F. ägare: Peter Sundberg

Ägare: Jonas P. Bärlin 1849-1919 från "Svens" nr 4:7, gift m. Anna-Lena Jonsdtr född i Gnarp 1855-. Två döttrar Anna Mathilda 1881 gift m. Olof Edvin Jonsson och Brita Amanda 1885 gift m. Manne Nilsson. Jonas Bärlin m. familj flyttade till Gnarp 1894. Därefter blev det arrendatorer på hemmanet. Ägare har också varit Edvin Jonsson, se ovan måg, samt 1951-1985 Ingemar Nilsson 1923-1985, arvtagare. Gården såldes till Peter Sundberg, som i sin tur sålde till nuv. ägare.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 03, 2012, at 04:59 PM