Å

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Å / Å nr 2:18

Väst i gårn i å
Vy över tre gårdar i Å, till vänster ligger Väst i gårn. Gården i mitten är Å nr 3:2 och till höger ligger Å nr 4:2.

By: Å nr 2:18
Gårdstyp: Bondgård
Gårdsnamn: Väst i gårn
Tillägg: Gamla nr 1
Ägare: Täppas Fogelberg.
F. ägare: Valter Erikssons dödsbo

Kända ägare på gamla nr 1: Sven Nilsson Älvsborgs lösen 1613, Nils Svensson 1587-, Mårten Nilsson kyrkvärd 1684, Nils Mårtensson 1667-1739 gift 1698 med Sigrid Nilsdotter. 1676-1759, Mårten Nilsson 1700-40 gift 1723 med Anna Andersdotter. 1698-1723 omgift 1732 med Sigrid Jonsdotter 1707-1781 omgift 1741 med Eric Stefansson 1711-1794, Jon Mårtensson 1733-82 gift 1757 med Sigrid Ersdotter 1736-1773 omgift 1774 med Karin Ersdotter 1746-, Erik Jonsson 1764-1801 gift 1785 med Brita Ersdotter 1761- omgift 1803 med Per Persson 1772-. Två söner: Mårten Ersson 1788-1836 se Å nr 1:7 "Locksgård" och Erik Ersson 1792-1866 gift med Barbro Olsdotter 1789-1877 kvar på gården, Brita Ersdotter 1817-1899 gift med Olof Ersson 1812-1865. Tre barn: "Västigårn" Karin Olsdotter 1841-1895 gift med Erik Jonsson 1838-1922, Erik Olsson 1842-1880 och Martin Olsson 1859-1942, sönerna flyttade Å nr 7:1 "Ol-Ers". Karin Olsdotters son Olof Eriksson 1862-1925 övertog gården, gift med Anna Stark 1863-1905, omgift med Stina Kajsa Fisk 1865-1956. Söner: Verner Eriksson 1899-1975, se Å "Smess" nr 2:19. Valter Eriksson 1911-1991 och hustru Karin 1914-1979 kvar på gården. Ny ägare 1991 Täppas och Helena Fogelberg.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on February 12, 2023, at 07:13 PM