Älvsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Älvsta / Älvsta nr 4:2

Knallen i Älvsta

By: Älvsta nr 4:2
Gårdstyp: Villa Byggår 1980
Gårdsnamn: Knallen
Tillägg: Av gamla nr 4
Ägare: Anders Funck
F. ägare: Klötz Logan

På tomten har tidigare stått en bondgård (den revs 1922) Den har ägts av Hans Kardell 1867-1927 (fr. Tennsäter nr 5:1) och hustru Brita 1869-1926, därefter Erik och Beda Strömberg, August Nyberg, Erik och Margreta Nord köpte gården 1928. (P.Wedins första auktion 1940). Valter Johansson född 1920 och hustru Märta född 1923 ägde gården 1945, de flyttade ( till Dvästa 2:7) år 1955 och sålde gården till Hjalmar Berglin, sonen Åke Berglin byggde nya villan. Den såldes år 2001 till Daniel Johansson och han sålde 2005 till Per Edh. Per Edh sålde fastigheten till familjen Klötz Logan som i sin tur sålde till Anders Funck. Familjen Klötz Logan flyttade då till Hårte.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 09, 2023, at 06:25 PM