Älvsta

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Älvsta / Älvsta nr 1:5

Ungers gården i Älvsta

By: Älvsta nr 1:5
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Ungers
Tillägg: Väster om E4
Ägare: Patrik Kardell och Kim Göransson
F. ägare: Kerttu Kyllikki Engberg o Per Olof Engberg

På fastigheten fanns ett gammalt ruckel som ägdes av skräddare Olof Unger 1849-1927 och hustru Inga 1855-1941 .(Gårdens utseende förr enligt Karin Berglin: En låg byggnad med rum på hela bredden på vardera sidan om förstugan och ett litet rum på mitten).Gården köptes av Albin och Karin Johansson som rev och byggde nytt hus. Näste ägare 1945 var pastor Anders Gustav Lindkvist född 1875 och hustru Beda Zättlin 1888-1950. Henrik Markgren hyrde i huset 1952-55. Därefter köpte Margareta Hällman 1893-1978 huset 1957. Nästa ägare blev Karin Nilsson född 1916-2008. De båda sista kom från "Hellmans" nr 20:1. Per Olof och Kerttu Engberg sålde fastigheten mars 2023 till Patrik Kardell och Kim Göransson.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 08, 2023, at 03:06 PM