Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 6:7

Brônans
Tidigare var denna del ladugård idag är det bostadshus. Fotografi taget 2007.
Gammelstugan

By: Frösten nr 6:7
Gårdstyp: Torp
Gårdsnamn: Brônans
Tillägg: Av gamla nr 2
Ägare: Annika och Christer Söderström
F. ägare: Gillis Eriksson

Torpare Per Svensson 1817-1907 från "Per-Mårs" och hustru Anna Ersdtr 1818-1907, doiter Anna Persdtr 1864-1934 gift med Nils Harning 1861-1944, son och kyrkvaktare Per Daniel Harning 1895-1958 gift 1929 med Alice 1902-1972 född i Gnarp. Nya ägare 1973 Roland Carlqvist och Agneta Melin, därefter köpte Gillis och Carina Eriksson gården 1987, vilka sålde till Annika och Christer Söderström år 2000.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 06, 2012, at 08:07 AM