Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 17:1

Sven och Rut Svenssons gård i Frösten.
Gammelskolan i Jättendal.

By: Frösten nr 17:1
Gårdstyp: Villa
Gårdsnamn: Gammelskolan
Tillägg: Av gamla nr 4
Ägare: Sven och Rut Svensson
F. ägare: A.O och Lydia Andersson

Jättendals församling byggde gammelskolan åren 1880-85. När skolan upphörde 1928 såldes den till stickerskan Karin Nilsson "Böle" 1874-1952 och barnmorskan fröken "Sundblad" 1858-1937, (se Frösten nr 20:1) som i sin tur sålde till Anders-Olof Andersson 1877-1939 och hustru Lydia 1881-1960 troligen år 1929. Sven och Rut Svensson köpte huset år 1960. Tomten är avstyckad från Ådahls hemman i Frösten, senare hälften av 1880-talet. Skolgången upphörde efter vårterminen 1928.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 04, 2012, at 05:15 PM