Frösten

Byar

Kyrkböcker

Blandat

Administration

PmWiki

pmwiki.org

edit SideBar

Frösten / Frösten nr 14:1

Barnmorskans som det ser ut idag, foto taget sommaren 2007

By: Frösten nr 14:1
Gårdstyp: Småhus
Gårdsnamn: Barnmorskans
Tillägg: Högst upp i Ramhansbacken.
Ägare: Mats Savolainen och Anna Svensson
F. ägare: Tomas Källström

Huset byggdes av Jättendals socken år 1901, för att brukas som barnmorskebostad. Första kända hyresgäst var Cecilia Eugenia Sundblad 1856-1937 från Örebro, flyttade hit 1893. Fröken Sundblad flyttade till "Gammelskolan" 1928. Efter henne kom barnmorskorna Fröken Åberg och Linnéa Harning-Grip. Tidigare barnmorskor som bodde i Frösten var, Elisabet Amblom 1850- i Enånger, hit från Rogsta 1877 och flyttade 1893. Sofia Josefina Svanström 1837- i Kolbäck, kom från Klara 1878, dog 1892. Huset såldes 1928 till Georg Pettersson 1898-1982 och hustru Karin 1898-1980. Ny ägare Björn och Barbro Stokkan. Ny köpare 1978 Tomas Källström, vilken sålde till nuvarande ägare Mats och Anna Savolainen.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on January 04, 2012, at 05:09 PM